DOBROČINNÁ AUKCE PRO DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN
aukce

Vážení přátelé!
Navazujeme na úspěšnou Dobročinnou aukci v prosinci 2010 (vydražením uměleckých děl získal Domácí hospic Jordán 140 tisíc korun), Dobročinnou aukci v roce 2013, kdy jsme prodali díla za 160 000,- Kč, a Dobročinnou aukci v roce 2016, kdy jsme prodali díla za 400 000,- Kč !!!. Po dalších 3 letech Vás zveme na 4. pokračování.


KDY: v neděli 8. prosince 2019 od 16:00 h.
KDE: v hotelu Palcát v TábořeTváří a patronkou Dobročinné aukce 2019 je paní Olga Sommerová,
dlouholetá podporovatelká hospicové péče.


„Proč potřebujeme hospice? Díky hospicové péči mohou nevyléčitelně nemocní dožít doma – důstojně, bez bolesti, v kruhu svých blízkých.“ Olga SommerováPropozice:
Autor věnuje do aukce výtvarné dílo. Zadá vyvolávací cenu.
Domácí hospic Jordán (DHJ) vystaví autorovi darovací smlouvu.
Díla budou prezentována na webu Galerie Malšice www.galerie.malsice.eu .
Nejedná se o internetovou aukci, díla lze koupit pouze na slavnostní aukci.

Pokud se zájemce o dílo nemůže osobně zúčastnit aukce, má možnost na základě vyplnění plné moci pověřit dražebníka Domácí hospic Jordán zastupováním při dražbě. V plné moci si zájemce zvolí katalogové číslo díla, název položky, vyvolávací cenu a limit. Vyplněnou a podepsanou plnou moc zašlete na adresu pořadatele dražby.(Klikni zde: Plná moc k zastupování při dražbě)

Kontakty pro přihlášení do aukce:
Dobročinní aukcionáři:
Pavel Klíma, klimapavel@seznam.cz, tel. 606 794 978,
Pavel Talich, pavel.talich@centrum.cz, tel. 723 156 657
nebo pracovnice Domácího hospice Jordán:
Lucia Kopřivová Markovová, lucia.koprivova@hospicjordan.cz, tel. 602 613 205.


Klikni zde: Aukční řád této Dobročinné aukce 2019

Díla přihlášená do dobročinné aukce 2019:

Aukční číslo: 001

Autor: František Peterka
Název díla: Píseň horizontu
Technika: dřevořez (1973)
Formát: 40 x 23 cm

web autora: ...
vyvolávací cena: 2 000,-Kč

Aukční číslo: 002

Autor: Lidia Domagala (PL)
Název díla: Laka
Technika: akryl na plátně (2019)
Formát: 30 x 40 cm

web autora: ...
vyvolávací cena: 2 500,-Kč

Aukční číslo: 003

Autor: Viera Ráčková (SK)
Název díla: In danie
Technika: akryl na plátně (2019)
Formát: 50 x 70 cm

web autora: ...
vyvolávací cena: 2 500,-Kč

Aukční číslo: 004

Autor: Krzysztof Ryfa (PL)
Název díla: W lese
Technika: akryl na plátně (2018)
Formát: 50 x 50 cm

web autora: ...
vyvolávací cena: 2 500,-Kč

Aukční číslo: 005

Autor: Krzysztof Trzaska (PL)
Název díla: Ptaki
Technika: akryl na plátně (2019)
Formát: 40 x 40 cm

web autora: ...
vyvolávací cena: 2 500,-Kč

Aukční číslo: 006

Autor: Iza Kostiukow (PL)
Název díla: Edycja limitowana
Technika: komb. technika (2019)
Formát: 25 x 25 cm

web autora: ...
vyvolávací cena: 1 250,-Kč

Aukční číslo: 007

Autor: Andrzej Fronczak (PL)
Název díla: Metropilis 202
Technika: akryl na plátně (2019)
Formát: 40 x 30 cm

web autora: ...
vyvolávací cena: 2 500,-Kč

Aukční číslo: 008

Autor: Božena Cajdler-Gruszkiewicz (PL)
Název díla: Malwy
Technika: olejový pastel na papíře (2019)
Formát: 20 x 30 cm

web autora: ...
vyvolávací cena: 750,-Kč

Aukční číslo: 009

Autor: Fero Paluška (SK)
Název díla: Pod Horou
Technika: akvarel na papíře (2019)
Formát: 36 x 46 cm

web autora: ...
vyvolávací cena: 1 250,-Kč

Aukční číslo: 010

Autor: Zofia Samusik-Zaremba (PL)
Název díla: Kosmos
Technika: akryl na plátně (2019)
Formát: 40 x 40 cm

web autora: ...
vyvolávací cena: 2 500,-Kč

Aukční číslo: 00x

Autor: Teodor Buzu
Název díla: ....
Technika: serigrafie (2016)
Formát: 30 x 20 cm

web autora:www.teodorbuzu.com
vyvolávací cena: xxxx,-Kč


Aukční řád
Dobročinná aukce uměleckých děl - 26. listopadu 2016

1. Dobročinná aukce uměleckých děl se koná 26. listopadu 2016. Pořadatelem aukce je Domácí hospic Jordán, o.p.s.
2. Dobročinná aukce je veřejná.
3. Umělecká díla jsou před aukcí k nahlédnutí na webu www.galerie.malsice.eu .
4. Umělecká díla jsou dražena dle pořadí uvedeného v aukčním katalogu, shoduje se s pořadím na webu www.galerie.malsice.eu .
5. Za katalog s dražebním číslem uhradí dražitel 50,-Kč. Bez dražebního čísla nelze dražit.
6. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla, přičemž za příhozy se považuje:
• 200,-Kč při vyvolávací ceně do 2 000,-Kč včetně,
• 500,-Kč při vyvolávací ceně do 10 000,-Kč včetně,
• 1000,-Kč při vyvolávací ceně nad 10 000,-Kč.
7. Pokud není přes dvojí vyzvání přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a přiklepne věc dražiteli. Přiklepnutím se z dražitele stává vydražitel.
8. Dražitelem (kupujícím) může být pouze osoba starší 18 let.
9. Cena dosažená na dobročinné aukci je cenou konečnou, vydražiteli nejsou účtovány žádné další poplatky. Pořadatel vydá vydražiteli doklad o vydražené věci.
10. Pořadatel dobročinné aukce je oprávněn v průběhu aukce zařazovat přestávky.
11. Vydražitel je povinen zaplatit vydražený předmět ihned po ukončení dobročinné aukce (odklepnutím poslední položky dobročinné aukce), popř. domluvit si s pořadatelem způsob úhrady a převzetí vydraženého předmětu.
12. V případě, že vydražitel neuhradí přiklepnutou věc podle bodu 11, považuje se věc za nevydraženou a může být do aukce zařazena znovu.

V Táboře 25. 4. 2016

1. aukce v prosinci 2010
Aukce 2010: více ZDE