FRANTIŠEK PETERKA

Stálá expozice díla Františka Peterky a jeho busta (od sochaře Fr. Mrázka)
v Galerii Malšice

FRANTIŠEK PETERKA

V roce 2007 se uzavřel životní příběh výtvarníka Františka Peterky. Na dlouhé seznamy výstav a galerií již neměly další řádky přibýt. Ale nestalo se tak. Stále přiskakují nové a náhle suchá statistika přerůstá významově sama sebe, s každým dalším řádkem vzkazuje: Tvorba Františka Peterky jeho smrtí neskončila. Dál působí radost, rozdává klid, inspiruje okolí k výstavám. Není právě tento fakt nezpochybnitelným důkazem mimořádnosti linií na obrazech Františka Peterky?

Peterkovy čisté, ukončené, definitivní linie potvrzují pravdivost stokrát otřepané věty, že geniální věci jsou jednoduché. Avšak v jednoduchosti Peterkových linií nacházíme miliony čar, kompozic, dřevořezů, leptů. Zároveň odrážejí Františkovu cestu za uměním. Jeho až dojemné vyprávění o konci války spojené s cestou do Prahy na vysněnou Akademii.

Nikdy jihočeskou vesnici, ať už Podolí nebo později Čenkov, neopustil. To je další důkaz obrovského talentu Františka Peterky. Jen nesporný solitér si může dovolit takový luxus žít stranou centra a přitom neupadnout do provinčního průměru. Všechny řeči o vlivu přírody na tvorbu mohou vzít za své, pokud umělec není schopen nadhledu a sebereflexe v tvůrčí samotě. Většinou jsou toho výtvarníci schopni ke konci života. František spojením života a díla dokázal svoje výjimečné postavení mezi českými grafiky. Tak jako zdánlivá jednoduchost venkovského žití skrývá pro citlivou umělcovu osobnost nesnáze v podobě každodenních praktických úkonů zdržujících od kreativní práce, tak čistotu, poetiku, klid a jistotu jeho čar v sobě musíme dovážit nezměrnou pílí, řádem a vnitřní vyrovnaností.

A nezávislost. Právě skromnost a programová nevůle využívat svého talentu k prospěchářství dodnes vyzývá kurátory k práci na odkazu Františka Peterky. Vy poslední půjdete mezi prvními. A on mezi prvními je.

Galerie Malšice chce připomínat osobnost Františka Peterky i nadále. Drobná stálá expozice jeho díla doplněná o bustu od sochaře Františka Mrázka budiž pomůže nezapomenout.

Pavel Klíma

Život Františka Peterky v datech


*1920 Narodil se 26. dubna 1920 v Oltyni u Tábora.
1926-35 Navštěvoval obecnou školu v Tučapech a ve Skrýchově, gymnázium a měšťanskou školu v Táboře.
1938 Vyučen strojním zámečníkem v Malšicích u Tábora.
1943 Totálně nasazen do Německa. Pro nemoc propuštěn domů. Na jaře vznikají první kresby a akvarely v přírodě.
1945 Přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze. Je přijat do Všeobecné grafické školy profesora Vladimíra Pukla.
1949 Získává absolutorium Akademie výtvarných umění.
1950 Končí studium čestným rokem. Žení se s Jiřinou Švecovou. Společně bydlí v Čenkově.
1951 Intenzivně pracuje. Obesílá výstavy v Českých Budějovicích. Pokouší se malovat olejem. Narodila se dcera Eva.
1956 Vystavuje jako host v Praze v Hollaru.
1958 Členem SČUG HOLLAR. Ukončuje čtyřletou přestavbu domku v Čenkově. Obesílá výstavu mladých v Brně. Narodil se syn Petr.
1959 Vystavuje v Domě umělců v Praze ( Peterka, Šerých, Tesař). Zúčastní se jako host výstavy tvůrčí skupiny M 57 v Praze.
1960 První samostatná výstava v divadle Rokoko v Praze.
1961-98 Žije a pracuje na malé vsi Čenkově u Malšic. Uskutečňuje desítky samostatných výstav, podílí se na stovkách dalších výstav doma i v zahraničí. Jeho práce vydávají nakladatelství Československý spisovatel, Odeon, Mladá fronta, Severočeské nakladatelství, Západočeské nakladatelství a Jihočeské nakladatelství. Vytváří velké množství kreseb, volných grafických listů, grafických cyklů, stovky drobných grafických forem. Spolupracuje s architekty. Svými díly je zastoupen v Národní galerii, Alšově jihočeské galerii, v dalších předních galeriích výtvarného umění v Čechách i na Slovensku, v muzeích, v soukromých sbírkách tuzemských i zahraničních. Za svou práci získal mnohá ocenění.
†2007 Po delší nemoci umírá 11.9. 2007 v 10:15 v Soběslavi.


František Peterka - "Zase něco nového"

Opět se podařilo najít v pozůstalosti grafika Františka Peterky nové zážitky. Díla, jež nebyla z většiny nikdy vystavena. Uvidíte mistrné liniové definitivy a velmi překvapivé koláže. A navíc během vernisáže slavnostně odhalíme bustu tohoto klasika čisté linie. Nastálo v Galerii Malšice budeme připomínat osobnost Františka Peterky, který žil a tvořil v Čenkově u Malšic. Na vernisáži zavzpomínají přátelé.
Na vernisáži zavzpomínají přátelé.

Vernisáž: pátek 18. ledna 2013 v 17,00 h.
Konec výstavy: březen 2013

Klikněte zde: POZVÁNKA
více foto z akce: ZDE